Turvallisuus

Omega Säännöt Takaavat Turvallisuuden

Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava järjestyssääntöjen lisäksi ratakohtaisia sääntöjä sekä niitä ohjeita ja määräyksiä joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä.

Alaikäraja radalle on 10v. Alaikäiset ampumaan huoltajan seurassa.

  1. Ratojen ampumasektorit on merkitty punaisilla rikelinjoilla. Punaisten linjojen ulkopuolelle ampuminen ei ole sallittua.
  2. Asetta tulee aina käsitellä niin kuin se olisi ladattu – turvallisesti ja piippu suunnattuna turvalliseen suuntaan eikä koskaa ketään kohti.
  3. Ammunnan aikana radoilla käytetään suojalaseja ja kuulosuojaimia.
  4. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
  5. Kaikilla on velvollisuus keskeyttää ammunta vaaran havaitessaan.
  6. Vain henkilökunnalla on oikeus käsitellä ja kantaa aseita rata-alueen tai turva-alueen ulkopuolella. Turva-alueen raja on merkitty keltamustalla teipillä.
  7. Ampumaradalla on päihteiden osalta nollatoleranssi, jos ammut et ota !!